Câu hỏi:
Trình tự, thủ tục đấu nối đường nhánh vào quốc lộ đang khai thác

trên cùng 1 tuyến đường Quốc lộ khi từ đường hai chiều nối vào đường đôi (Vào khu đông dân cư) thì tại đó có gọi là điểm giao nhau không?

Giao nhau tiếp giáp là gì?

Không có chỗ hỏi nên viết vào đây ạ

Trả lời có tính chất tham khảo
 • Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhận được công văn số 1497/BQLDA ngày 07/12/2018 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình DD&CN tỉnh Vĩnh Long đề nghị chấp thuận Thiết kế kỹ thuật nút giao đấu nối đường ra, vào Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Long với QL.53 tại Km4+850(T), Tổng cục Đường bộ Việt Nam có ý kiến như sau:

  Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã được Bộ Giao thông vận tải thỏa thuận tại công văn số số 42/BGTVT-KCHT ngày 5/1/2010, trong đó, không có điểm đấu nối vào QL.53 tại Km4+850(T);

  Về Trình tự, thủ tục đề nghị thỏa thuận đấu nối đường nhánh vào quốc lộ được quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ và Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 9/10/2017); theo đó, điểm đấu nối đường nhánh vào quốc lộ phải được UBND cấp tỉnh có văn bản thỏa thuận với Bộ GTVT.

  Để được đấu nối Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Long với quốc lộ, đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình DD&CN tỉnh Vĩnh Long nghiên cứu các quy định tại các văn bản nêu trên; tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long để UBND tỉnh có văn bản thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải.

  18/01/2019  |  thuhang441@gmail.com đã phản hồi
 • Về Trình tự, thủ tục đề nghị thỏa thuận đấu nối đường nhánh vào quốc lộ được quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ và Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 9/10/2017); theo đó, điểm đấu nối đường nhánh vào quốc lộ phải được UBND cấp tỉnh có văn bản thỏa thuận với Bộ GTVT.

  18/01/2019  |  thuhang441@gmail.com đã phản hồi
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 11
Hôm nay : 3.177
Hôm qua : 6.092
Tháng 12 : 47.491
Năm 2021 : 1.988.720