Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch (mức độ 4)

Cơ quan ban hành Văn bản Bộ GTVT
Số hồ sơ II.16
Lĩnh vực Vận tải
Cách thức thực hiện <p>- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện </p><p> </p>
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện <p>Tổ chức</p>
Cơ quan trực tiếp thực hiện <p>Sở GTVT</p>
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện <p>Biển hiệu xe du lịch.</p>
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính <p>Thông tư số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL</p>
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện <p>- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (Số 02A - Đường Nguyễn Chí Thanh - Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh).</p><p>Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:</p><p>+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc mạng điện tử thì Trung tâm thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn thiện hồ sơ.</p><p>+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức và yêu cầu nộp phí, lệ phí cho Trung tâm (nếu có).</p><p>- Bước 2: Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Sở Giao thông vận tải để giải quyết theo quy định.</p><p>- Bước 3: Đến hẹn, Trung tâm hành chính công Tỉnh trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức.</p>
Thành phần hồ sơ <table><tbody><tr><th>STT</th><th>Loại giấy tờ</th><th>Mẫu đơn, tờ khai</th><th>Số lượng</th></tr><tr><td>1</td><td>- Giấy đề nghị cấp biển hiệu xe vận tải khách du lịch theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 19/2015/TTLT- BGTVT- BVHTTDL;</td><td><ul><li><a href="http://csdl.thutuchanhchinh.vn/TW/Lists/ThanhPhanHoSo/Attachments/127289/Gi%E1%BA%A5y%20%C4%91%E1%BB%81%20ngh%E1%BB%8B%20c%E1%BA%A5p%20bi%E1%BB%83n%20hi%E1%BB%87u%20xe%20v%E1%BA%ADn%20t%E1%BA%A3i%20kh%C3%A1ch%20du%20l%E1%BB%8Bch%20theo%20m%E1%BA%ABu%20quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20t%E1%BA%A1i%20Ph%E1%BB%A5%20l%E1%BB%A5c%201%20Th%C3%B4ng%20t%C6%B0%20s%E1%BB%91%2019.docx">Giấy đề nghị cấp biển hiệu xe vận tải khách du lịch theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 19.docx</a></li></ul></td><td> </td></tr><tr><td>2</td><td>- 02 bảng kê thông tin và trang thiết bị của phương tiện quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL, Bảng kê theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 19/2015/TTLT- BGTVT- BVHTTDL;</td><td></td><td> </td></tr><tr><td>3</td><td>- 02 bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực: Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Giấy đăng ký xe ô tô và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản, hợp đồng thuê phương tiện giữa các thành viên và hợp tác xã nếu xe không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải; ý kiến xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải của Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký (đối với những phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính);</td><td></td><td> </td></tr><tr><td>4</td><td>- Cung cấp tên Trang thông tin điện tử của đơn vị kinh doanh vận tải, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập vào thiết bị giám sát hành trình của các xe đề nghị cấp biển hiệu;</td><td></td><td> </td></tr><tr><td>5</td><td>- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực: Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ du lịch của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe hoặc Thẻ hướng dẫn viên du lịch hoặc Thẻ thuyết minh viên du lịch (đối với trường hợp nhân viên phục vụ trên xe có Thẻ hướng dẫn viên du lịch hoặc thuyết minh viên); Giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ vận tải của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe. - Lưu ý: Nếu nộp qua bưu điện hồ sơ gồm bản sao có chứng thực; qua mạng điện tử hồ sơ gồm bản scan từ bản gốc.</td><td></td></tr></tbody></table>
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 461
Hôm qua : 4.538
Tháng 07 : 461
Năm 2022 : 858.152