Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép (mức độ 4)

Cơ quan ban hành Văn bản Bộ GTVT
Số hồ sơ B-BGT-285229-TT
Lĩnh vực Vận tải
Cách thức thực hiện <p>Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính.</p>
Thời hạn giải quyết <p><strong>- </strong>Đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định.</p><p>- Đối với trường hợp Giấy phép bị mất: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định.</p>
Đối tượng thực hiện <p>Tổ chức.</p>
Cơ quan trực tiếp thực hiện <p>Sở GTVT</p>
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện <p>Giấy phép</p>
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính <p>Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT</p>
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện <p>a) Nộp hồ sơ TTHC:</p><p>Đơn vị kinh doanh vận tải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh đến cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh đến Sở Giao thông vận tải (sau đây gọi là cơ quan cấp Giấy phép).</p><p>b) Giải quyết TTHC:</p><p>- Cơ quan cấp Giấy phép tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.</p><p>- Đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp lại Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo. Trường hợp không cấp lại Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.</p><p>- Đối với trường hợp Giấy phép bị mất: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh kiểm tra, xác minh, cấp lại Giấy phép kinh doanh. Trường hợp không cấp lại Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.</p>
Thành phần hồ sơ <p>- Đối với trường hợp thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh, hồ sơ gồm:</p><p>+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong đó nêu rõ lý do xin cấp lại theo mẫu;</p><p>+ Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó;</p><p>+ Tài liệu chứng minh sự thay đổi của những nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP (việc thay đổi liên quan đến nội dung nào thì bổ sung tài liệu về nội dung đó).</p><p>- Đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh hết hạn, hồ sơ gồm:</p><p>+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo mẫu;</p><p>+ Giấy phép kinh doanh được cấp trước đó;</p><p>+ Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.</p><p>- Đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị hư hỏng, hồ sơ gồm:</p><p>+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo mẫu;</p><p>+ Giấy phép kinh doanh bị hư hỏng.</p><p>- Đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất:</p><p>+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo mẫu;</p><p>+ Văn bản có xác nhận của Công an xã, phường nơi đơn vị kinh doanh vận tải trình báo mất Giấy phép kinh doanh </p>
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 380
Hôm qua : 4.538
Tháng 07 : 380
Năm 2022 : 858.071