Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia (mức độ 2)

Cơ quan ban hành Văn bản Bộ GTVT
Số hồ sơ B-BGT-285421-TT
Lĩnh vực Vận tải
Cách thức thực hiện <p>Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc thôngqua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác</p>
Thời hạn giải quyết <p>02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. </p>
Đối tượng thực hiện <p>- Tổ chức</p>
Cơ quan trực tiếp thực hiện <p>Tổng cục Đường bộ Việt Nam</p>
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện <p>Văn bản chấp thuận khai thác tuyến</p>
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính <p>Thông tư số 39/2015/TT-BGTVT</p>
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện <p><strong>a</strong><strong>) </strong><strong>Nộp</strong> <strong>hồ</strong> <strong>s</strong><strong>ơ </strong><strong>TTHC</strong><strong>:</strong></p><p>Doanh nghiệp, Hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký khai thác tuyến đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam (sau đây gọi là cơ quan quản lý tuyến).</p><p>b) Giải quyết TTHC:</p><p>- Cơ quan quản lý tuyến tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, đăng ký khai thác tuyến. Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi, cơ quan quản lý tuyến thông báo trực tiếp (đối với hồ sơ nộp trực tiếp) hoặc bằng văn bản các nội dung cần bổ sung, sửa đổi đến doanh nghiệp, hợp tác xã trong thời gian tối đa không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.</p><p>- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đúng quy định, cơ quan quản lý tuyến ra văn bản chấp thuận khai thác tuyến. Trường hợp không chấp thuận thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.</p>
Thành phần hồ sơ <table><tbody><tr><td><p>- Giấy đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia theo mẫu;</p><p>- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký phương tiện và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản nếu phương tiện không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải. Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu giấy đăng ký phương tiện và hợp đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã có quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã;</p><p>- Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô giữa Việt Nam và Campuchia theo mẫu. </p></td></tr></tbody></table>
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC <p>Doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ điều kiện về kinh doanh vận tảibằng xe ô tô theo quy định </p>

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 462
Hôm qua : 4.538
Tháng 07 : 462
Năm 2022 : 858.153