Tổng cục ĐBVN tổ chức Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

Chiều 11/10, Đảng ủy Tổng cục ĐBVN đã tổ chức kết nối trực tuyến với Bộ GTVT tham dự Hội nghị nghe báo cáo nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các đại biểu tham gia Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục; các đồng chí Tổng cục trưởng và Phó Tổng cục trưởng; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ đang làm việc tại Hà Nội; các đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục; các đồng chí ủy viên UBKT Đảng ủy; các đồng chí lãnh đạo Ban tổ chức, Ban Tuyên giáo Đảng ủy…và các điểm cầu tham gia trực tuyến tại 4 Cục QLĐB.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh kết quả nội dung, chương trình làm việc quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, hội nghị diễn ra từ ngày 4-10 đến ngày 7-10, tại Thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm; và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe đ/c Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT quán triệt việc thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản chỉ đạo của Ban Cán sự đảng thực hiện chỉ đạo của Trung ương.

Bộ trưởng cho biết, nhiệm vụ hàng đầu của Bộ GTVT là đảm bảo vận tải thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, hành khách, phục vụ duy trì sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, nhưng vẫn đảm bảo phòng, chống dịch. Cùng đó, đến hết năm 2021, kết quả giải ngân tối thiểu phải đạt 95%; Chuẩn bị đầu tư cho các dự án mới.

Đối với các dự án trong kế hoạch xây dựng 5.000km đường cao tốc, có thể không chỉ triển khai các dự án thuộc vốn trung hạn 2021-2025 mà còn phải chuẩn bị triển khai các dự án thuộc vốn giai đoạn 2026-2030 nhằm mục tiêu hoàn thành kế hoạch đề ra.

“Trách nhiệm của ngành GTVT thời gian tới rất nặng nề. Cán bộ, đảng viên ngành GTVT cần khẩn trương, thực hiện tốt nhiệm vụ, tuân thủ chặt quy định của pháp luật và công tâm, khách quan”, Bộ trưởng yêu cầu.

Bộ trưởng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tiếp thu, quán triệt nội dung các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Bộ GTVT trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên tại cơ quan, đơn vị và nghiêm túc triển khai thực hiện.

Tác giả: Ngô Thùy
Bài viết liên quan
Liên kết website
Thông kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 12
Hôm nay : 3.730
Hôm qua : 6.092
Tháng 12 : 48.044
Năm 2021 : 1.989.273